באפשרותך לפנות למחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

טלפון: 3002* או 12223002 , בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
פקס: 02-5695352

כתובת:
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
היחידה לפניות הציבור
רח' עם ועולמו 4
ירושלים 9546304